Arkitektur, Design & Kunst

Glaskunst

Hvordan blev glas til kunst.

Glassets historie er lang, og kan dateres tilbage til Ægypten ca. 3000 år før Kr. 

Foredraget omhandler glassets historie og hvor det blev anvendt, som opbevaring fra parfume til vin og ølflasker.

De store glasmosaikker i katedralerne fra 1100-tallet, hvor store vinduer skulle udføres i bemalet glas. Glasset anvendes i dag til kunstudsmykninger som maleri og skulpturer. I arkitekturen, hvor glasset indgår som bygningsdele. 

Arkitektur & Design

Arketektur & Design fra 1920 til 1940

Overskriften dækker over en række bygninger såvel som indretninger, der har haft stor betydning for den senere arkitektur.

Nye normer og materialer gjorde det muligt at bygge anderledes. Den internationale påvirkning slog igennem, og de danske arkitekter lod sig inspirere af nye strømninger, især fra BAUHAUS og arkitekter som Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, og Charles Eames.

Arkitektur & Design

Den "Nye" arkitektur, "Nye bydele"

Danmark er med helt fremme når det gælder den nye arkitektur. Aldrig har der været bygget så meget ny og spændende arkitektur, tegnet af danske og internationale arkitekter.

Nye bydele som Ørestaden, Sluseholmen og Havreholmen er områder hvor nye boligformer opstår.

Boligere og erhverv kommer til at ligge side om side, - det skal være med til at skabe liv og aktivitet i "bydelen".

Design i det offentlige rum

Det offentlige rums udsmykning

Design i det det offentlige rum er ikke noget nyt. Det har eksisterende siden 1750-erne, hvor kongen, Frederik den 5. oprettede et Kunstakademi, der kunne uddanne gode danske håndværkere til kunstnere. På Det Kongelige Danske Kunstakademi for de Skjønne Kunstnere, uddannede man billedhuggere, malere og arkitekter der kunne udsmykke kongens boligere og parker. I dag kalder vi det "design i det offentlige rum".

Byens inventar dækker over alt fra sporvogne og busser til bænke og borde i opholdsarealerne. Belysningen, vejskilte, telefonbokse og selv kloakdækslerne blev udformet af arkitekterne, således at byrummet blev spændende at opholde sig i.  

Kunst

Kunst i Kirken - Kirkekunst

Når billedkunstnere skaber kunst til kirker bliver de ofte både udfordret og udskældt. Skal kunstner være troende og værket have et religiøst motiv, - eller er alt tilladt?

Kirkerne har fra 1100-tallet været udsmykket med kalkmalerier udført af forskellige værksteder. I perioden efter reformationen blev en lang række af vore kirker overkalket. Udsmykningen forsvandt eller blev ændret.

Det sker også i dag. De gamle kirker bliver restaureret, og derved er der kommet nye farver ind i kirkerummet.

Altertavlen i nogle af vores gamle kirker er også blev ændret. Nye og "moderne" alterbilleder ses side om side med den gamle kirkekunst, Kirken er blevet "moderne".

 

Graffiti

Er graffiti kunst? - hvilken betydning fik det i det offentlige rum?

Maleri på mur og væg kender vi gennem hele vores nuværende tidsalder, men også så tidligt som 40.000 år f.Kr. finder vi væggene i huler og grotter i Sydfrankrig bemalet.

Senere omkring 1100-tallet kom kalkmalerierne i vores kirker, der fortalte biblens historie, den almindelige borger kunne ikke læse, så billederne var med til at give forståelse.

Graffitien kom fra Amerika, hvor den blev betragtet som hærværk, men graffitien har udviklet sig til i dag, hvor graffiti er kommet på museum.

Gavlmaleriet og Street Art er i dag med til at gøre vores offentlige rum spændende. Hør meget mere om hvordan graffiti blev til kunst!

Det har jeg også holdt foredrag om:

Malerne på Skagen

Kunstnerkolonierne i Danmark

Kvinder der blev kunstnere

Danske kunstnere fra 1920 -1940

Kunstnerne der blev abstrakte, og COBRA opstod

De figurative malere

De færøske kunstnere

Skulpturer og monumenter alle vegne

Arkitektur & Design 1950-1980

Den nye arkitektur

Nyeste kommentarer